Faedah & Ganjaran: Menarik & Mengekalkan Pekerja

RM129.00

Dalam modul ini, peserta akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi faedah dan ganjaran, jenis-jenis faedah dan ganjaran, serta perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menawarkan faedah dan ganjaran yang kompetitif. Modul ini sesuai untuk golongan pengurus sumber manusia dan individu yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai topik ini.

Category:

Description

Kursus ini bertujuan untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan yang mendalam mengenai konsep faedah dan ganjaran dalam konteks pampasan dan motivasi pekerja. Peserta akan mempelajari definisi faedah dan ganjaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Selain itu, peserta juga akan mempelajari pelbagai jenis faedah dan ganjaran, termasuk ganjaran secara langsung dan tidak langsung, pakej keseluruhan faedah dan ganjaran, dan perkara yang perlu dipertimbangkan dalam merancang program faedah dan ganjaran yang berkesan. Kursus ini juga akan memberikan contoh-contoh program faedah dan ganjaran yang berjaya dalam organisasi serta memberi kesimpulan mengenai kepentingan menawarkan pampasan yang kompetitif bagi menarik dan mengekalkan pekerja berbakat. Kursus ini sesuai untuk kakitangan sumber manusia, pengurus, dan pemilik perniagaan yang ingin memahami lebih lanjut mengenai pampasan dan motivasi pekerja.