Kepentingan Memberi Latihan & Pembangunan Kepada Pekerja

RM69.90

Latihan ini memberikan pemahaman tentang kepentingan latihan dan pembangunan pekerja serta cara-cara untuk melaksanakannya dengan efektif, sesuai untuk pengurus, penyelia, dan staf di semua peringkat organisasi yang ingin meningkatkan prestasi pekerja dan produktiviti organisasi secara keseluruhan.

Category:

Description

Latihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kepentingan memberikan latihan dan pembangunan kepada pekerja di organisasi. Modul-modul latihan ini akan membincangkan mengenai proses pelaksanaan latihan dan pembangunan, pendekatan yang sesuai dalam melakukan latihan, struktur program pembangunan yang berkesan, dan analisis keperluan latihan.

Selain itu, peserta latihan akan belajar bagaimana untuk menilai pembelajaran peserta selepas menjalankan latihan dan pembangunan, membentuk kalendar latihan yang efektif, serta mengenal pasti sumber latihan yang berkualiti.

Latihan ini sesuai untuk pengurus, penyelia, dan staf di semua peringkat organisasi yang ingin meningkatkan prestasi pekerja dan produktiviti organisasi secara keseluruhan. Dengan menghadiri latihan ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran untuk merancang dan melaksanakan program latihan dan pembangunan yang berkesan dalam organisasi mereka.